CKV op school

Het platform is pas net online verschenen, en het is nu al de plek waar scholen in het primair en voortgezet onderwijs terecht kunnen voor culturele activiteiten: Kunsteducatie.nl. Waar scholen een tijdlang op zichzelf aangewezen waren voor de invulling van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), daar groeien de mogelijkheden dankzij de heropening van de cultuursector. Voor een diverse en gebalanceerde invulling van de cultuureducatie is soms enige inspiratie gewenst. Die inspiratie kunnen scholen vanaf nu opdoen op het platform Kunsteducatie.nl. Wat kan men hier vinden?  

Verzamelbak voor cultuur

Kinderen laten opgroeien met cultuur; het belang is onmiskenbaar groot. Dat kan laagdrempelig in de vorm van workshops, maar ook groter in de vorm van een bezoek aan voorstellingen. Speciaal voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is daarom een programma opgezet, met een uiteenlopende invulling. Zo kunnen gastsprekers een bezoek brengen aan scholen, en hier spreken over het belang van Creativiteit en Kunst. Is er binnen de scholen budget beschikbaar voor een culturele activiteit buitenschools, dan kan men ook kiezen voor een bezoek aan één van de vele voorstellingen, te vinden op Kunsteducatie.nl.  

Op Kunsteducatie.nl zijn tal van leuke culturele activiteiten voor CKV te vinden. Steeds meer sprekers, theaters en musea sluiten zich inmiddels aan op het platform. Leuk feitje: inmiddels is ook het Rijksmuseum terug te vinden met unieke exposities en leuke activiteiten, speciaal georganiseerd voor scholen. 

Cultuuronderwijs: waarom is het belangrijk?

Kunst en cultuur vormen een onmisbaar onderdeel voor de vorming van jonge mensen, in dit geval leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Het levert een essentiële bijdrage aan de culturele basis en daarmee creatieve ontwikkeling. Wat valt er zoal onder cultuur op scholen? Te denken valt aan muziek, beeldende vorming, workshops en theater. Vakken waar kinderen vooral op zoek zijn naar inspiratie en activerende voorbeelden. Steeds meer scholen zijn actief bezig met het ontwikkelen van een divers programma, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor cultuureducatie. Door dit op een leuke manier vorm te geven, worden kinderen direct betrokken bij hun eigen ontwikkeling, bewust en onbewust. 

Kunsteducatie vormgeven

Een divers en vullend kunstmenu met voorstellingen, workshops en inspirerende sprekers, speciaal voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ben jij één van de scholen die op zoek is naar een veelzijdige invulling van kunsteducatie op school? Het platform Kunsteducatie.nl is kort geleden gelanceerd en vormt zich inmiddels tot dé plek waar scholen inspirerende voorbeelden voor culturele activiteiten tegenkomen. Een unieke en uitdagende invulling van CKV, waarin kinderen zich kunnen oriënteren binnen verschillende aspecten van cultuur.

Meer weten over kunsteducatieve programma’s voor scholen? Bezoek de website: Kunsteducatie.nl