‘Meer studenten door herinvoering basisbeurs? Dan ook studentenwoningen op Suikerzijde’