Nationale Onderwijsgids

Bezuiniging op het mbo en hoger onderwijs moet geschrapt