Nationale Onderwijsgids

Stelselwijziging voor onderwijs is ‘onbegrijpelijk’