Wat doe ik met een onvolkomenheid in examen of cv? | CvTE Backstage