Vereniging van Universiteiten (VSNU)

Vereniging van Universiteiten (VSNU)
Lange Houtstraat 2
2511 CW Den Haag

Postbus 13739
2501 ES Den Haag
Telefoon:
070 - 302 14 00
Fax:
070 - 302 14 95

De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 43.000 medewerkers telt). Ten slotte ontwikkelt de VSNU dienstverlenende activiteiten voor haar leden.

NOG Locatie