Nationale Onderwijsgids

ll

Stichting Lezen

Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Postbus 16518
1001 RA Amsterdam
Telefoon:
020 - 623 05 66
Website:
http://www.lezen.nl/

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal in de ruimste zin van het woord. Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW.

NOG Locatie