Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Docent NT2

Bedrijf:
ROC Ter AA
Functietitel:
Docent NT2
Online datum:
14-07-2020
Provincie:
Noord-Brabant
Plaats:
Helmond
Sector:
Middelbaar beroepsonderwijs
FTE
0,6 tot 0,8 fte
Omschrijving:
 
Het team Volwasseneneducatie verzorgt zowel NT1- als NT2-onderwijs, aan zowel laag-, midden- als hoogopgeleiden. Zo leren wij mensen voor wie het Nederlands de moedertaal is, (beter) lezen en/of schrijven. Ook hebben we inburgeringscursussen op alle niveaus voor nieuwkomers (zelfmelders) en NT2-cursussen voor mensen die niet verplicht zijn om in te burgeren, maar de Nederlandse taal wel beter willen beheersen. Er zijn intensieve en minder intensieve taalcursussen, al dan niet gecombineerd met een traject gericht op werk, een vervolgopleiding of opvoeding en maatschappelijke participatie. Sommige cursussen geven wij op de werkvloer, op de locatie van een bedrijf. Ook in het mbo zijn wij actief. We geven daar bijlessen Nederlands en extra ondersteuningslessen op het gebied van taal en studievaardigheden aan (ex-)inburgeraars die zijn doorgestroomd naar het mbo.   
Wij zoeken twee docenten (voor 0,6 fte en respectievelijk 0,8 fte) die flexibel inzetbaar zijn op verschillende dagdelen, zowel overdag als ‘s avonds. De werklocatie(s) is/zijn in Helmond e.o.
 
Functie-informatie
 
Van een docent wordt verwacht dat hij/zij cursisten kan aansturen en begeleiden in hun leerproces, een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onderwijsplannen en –materialen en onderwijsleeractiviteiten binnen het eigen team afstemt.
De hoofdtaken bestaan uit:
  • Het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces voor deelnemers;
  • Het kunnen indelen van deelnemers naar leerstijl, houding, niveau en het geven van opdrachten en begeleiding aan groepen;
  • Het actief beheersen, verdiepen en verbreden van de (beroeps)inhoudelijke en –didactische kennis en vaardigheden.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

De PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting”

Meer vacatures...
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Senior Adviseur Educatie

Meer vacatures...
Hogeschool Rotterdam

Docent Informatica

Meer vacatures...
Hoornbeeck

Docent economische vakken

Meer vacatures...

NOG vind eeb cursus of training