NOG Vacature Student-assistent publiekrecht

Functietitel:
Student-assistent publiekrecht
Online datum:
09-07-2024
Provincie:
Limburg
Plaats:
Heerlen
Sector:
Universiteit
FTE
0.2
Uren:
8
Soort vacature:
Parttime
Opleidingsniveau:
HBO
Omschrijving:

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Taken

Als student-assistent bied je ondersteuning op het gebied van onderwijs en mogelijk ook op het gebied van onderzoek en zul je nauw betrokken zijn bij het voorbereiden, implementeren en controleren van het studiemateriaal van verschillende vakken in de curricula van (in ieder geval) de secties strafrecht en internationaal en Europees recht. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het bijwerken en controleren van de cursussites en oefentoetsen, het monitoren van de discussiefora, het bieden van ondersteuning aan docenten tijdens virtuele klassen, het maken van oefenvragen, het doen van bronnenonderzoek en ander opzoekwerk. Bij de uitvoering van voorgenoemde taken word je begeleid door ervaren docenten.

FUNCTIE-EISEN

Profiel

Je bent een gemotiveerde, enthousiaste en betrokken OU-student die zelfstandig en in teamverband kan werken. Je studeert Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit en bevind je in de bachelorfase van de opleiding. Je hebt aantoonbaar interesse in het publiekrecht en bent voornemens om je daar verder in te verdiepen. Je beschikt over goede communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden. Je bent taalvaardig, secuur, flexibel (inzetbaar) en beschikt over goede ICT-vaardigheden.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Salaris

Het salaris is vastgesteld overeenkomstig salarisschaal SA van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 2846,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

WERKGEVER

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

AFDELING

Faculteit Rechtswetenschappen - vakgroep Publiekrecht

De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs van de faculteit Rechtswetenschappen bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), diverse schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de OU heeft in de Keuzegids Universiteiten 2024 de kwaliteitszegel ‘2e plaats van beste universiteit van Nederland’ gekregen en de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staat op de 1e plaats in de ranglijst van beste studies van deze studierichting.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in beweging’ en neemt deel aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de OU ‘Innovating for Resilience’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. In dat kader is het onderzoeksprogramma “Veilige Stad’ ontwikkeld dat in het nieuwe onderzoeksprogramma van de faculteit een prominente plaats heeft. Er zijn zo’n twaalf promovendi werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

ADDITIONELE INFORMATIE

Periode

Het betreft een contract voor de duur van één jaar voor 8 uur per week, richtdatum per 1 oktober 2024. De precieze werktijden zijn flexibel en zullen in nader overleg vastgesteld worden.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mw. mr. dr. Attinger (marelle.attinger@ou.nl).

LET OP: de hierboven vermelde e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacatures. Je wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.

Gegevens Open Universiteit

Naam instelling:
Open Universiteit
Adres:
Valkenburgerweg 177
Postcode:
6419 AT
Plaats:
Heerlen
Telefoonnummer:
045 576 22 22
Website:
https://www.ou.nl
Provincie:
Limburg
Omschrijving:

De Open Universiteit (OU) is een opmerkelijke instelling voor hoger onderwijs. Haar oprichting in 1984 weerspiegelde de groeiende vraag naar flexibel hoger onderwijs en de behoefte aan toegankelijkheid voor een breed scala aan studenten, ongeacht hun achtergrond of locatie. Wat de OU onderscheidt, is haar uitgesproken focus op afstandsonderwijs, een benadering waarbij studenten niet fysiek aanwezig hoeven te zijn op een campus. In plaats daarvan is het onderwijs voornamelijk gebaseerd op online cursussen en studiematerialen, waardoor studenten de vrijheid hebben om te leren vanuit hun eigen omgeving en op hun eigen tempo.

Een kernkenmerk van de OU is haar open toegangsbeleid, dat betekent dat de meeste bacheloropleidingen zeer laagdrempelig zijn qua toelatingseisen. Deze benadering verbreedt de  toegang tot hoger onderwijs aanzienlijk en biedt kansen voor mensen met diverse levenssituaties en ervaringsniveaus. Dit maakt de OU bijzonder geschikt voor werkende volwassenen, ouders met gezinsverantwoordelijkheden en anderen die hun onderwijs willen voortzetten terwijl ze hun bestaande verplichtingen handhaven.

Flexibiliteit is een sleutelwoord bij de OU. De universiteit begrijpt dat studenten een verscheidenheid aan verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben, en daarom biedt ze diverse studiemogelijkheden die studenten in staat stellen om hunstudie in te passen in hun persoonlijke schema's en behoeften. Dit benadrukt de inzet van de OU voor levenslang leren en het bieden van onderwijs dat past bij de levensstijl van haar studenten.

Binnen de diverse studiegebieden die de OU aanbiedt, variërend van sociale wetenschappen tot technologie, gezondheidswetenschappen en meer, kunnen studenten kiezen uit een breed aanbod aan academische disciplines. Dit stelt studenten in staat om een opleiding te vinden die naadloos aansluit bij hun interesses en carrièredoelen, wat bijdraagt aan een meer gepersonaliseerde leerervaring.

Hoewel het grootste deel van het leren bij de OU zelfgestuurd is, biedt de universiteit nog steeds substantiële ondersteuning. Dit omvat online colleges, tutorbegeleiding en de mogelijkheid om deel te nemen aan studiegroepen. Hierdoor kunnen studenten ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is, wat resulteert in een evenwichtige combinatie van zelfstandig leren en begeleide instructie.

De Open Universiteit heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van levenslang leren in Nederland. Door hoogwaardig hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een divers publiek en te focussen op flexibiliteit en afstandsonderwijs, heeft de OU een blijvende impact gehad op de manier waarop mensen toegang hebben tot en deelnemen aan het hoger onderwijs in Nederland.