NOG Vacature Intern begeleider

Functietitel:
Intern begeleider
Online datum:
09-07-2024
Aanvang functie:
Zo spoedig mogelijk
Provincie:
Zuid-Holland
Plaats:
Prins Alexander - Rotterdam
Sector:
Speciaal (Basis) Onderwijs
FTE
0,8
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Uren:
32
Salarisschaal:
CAO PO schaal LC
Opleidingsniveau:
WO
Omschrijving:

Wij werken aan

De Piloot biedt kwalitatief, uitdagend, stimulerend onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Wij hanteren de kerndoelen voor het regulier onderwijs als uitgangspunt.

Dit betekent dat wij:

 • nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen
 • zorgen voor duidelijkheid in ruimte, activiteit, interactie en tijd m.v. onze basisaanpak vanuit de methode Wijzer Onderwijs
 • samenwerken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en ketenpartners
 • een veilige leeromgeving bieden waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen, door adaptief onderwijs te bieden.

Op De kleine Plantage streven we ernaar om de leerlingen schoolse vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben in een voor hen passende vervolgplek.

SO De Piloot locatie De Kleine Plantage
De Piloot verzorgt op de locatie De kleine Plantage onderwijs in 7 behandelgroepen.

In de BeO-groepen (behandeling- en onderwijsgroepen) zijn behandeling en onderwijs geïntegreerd in één groep. De jeugdzorgwerkers en de leerkracht werken in de groepen vanuit dezelfde visie en aanpak en bieden behandel- en onderwijsactiviteiten aan. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar worden ingeschreven op De Piloot.

De leerlingen zitten in gemengde groepen. De uitstroom is zeer divers. Zowel regulier, cluster 2, cluster 3, cluster 4 en SBO kinderen zitten bij elkaar in de groep. Vanuit Enver wordt er aan de behandeldoelen gewerkt die het wijkteam heeft opgesteld met ouders. Deze behandeldoelen worden besproken tijdens de kennismaking, samen met de mentor en de jeugdzorgwerker.

Op De kleine Plantage streven we ernaar om de leerlingen schoolse vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben in een voor hen passende vervolgplek. Dit gebeurt met het gehele behandelteam. De leerkracht op de groep benadrukt daarbij de taal- en rekendoelen. De jeugdzorgwerkers richten zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling.

Wat heb je?

 • Naast het hebben van een groot hart voor kinderen in het speciaal onderwijs, bezit je een pabo diploma, aangevuld met een Master (S)EN of IB-opleiding;
 • Je kan zo snel mogelijk starten en je bent 0,8fte beschikbaar;
 • Je hebt een duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met gedragsproblematiek;
 • Je hebt ervaring met leerlingen met gedragsproblematiek in het S(B)O of op een reguliere school met een uitdagende populatie;
 • Je bent collegiaal we kunnen hard werken, maar ook hard lachen met jou;
 • Je beschikt over vakinhoudelijke kennis en inzichten van ontwikkelingen in didactische leerlijnen en veranderingsprocessen in het onderwijs;
 • Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden zoals het voeren van een goed timemanagement, organiseren en plannen en samenwerken in een multidisciplinair team.

Wat krijg je?

 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en salaris conform cao-PO schaal LC (inschaling afhankelijk van kennis en ervaring);
 • Een fijne werkplek met prettige collega’s en geweldige kinderen!
 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (de school ligt op 1 minuut lopen van metrostation Schenkel) en er is genoeg gratis parkeergelegenheid voor de deur;
 • Er worden leuke teamuitjes en activiteiten georganiseerd met collega’s;
 • Vanuit De Piloot krijg je een begeleide start in het cluster 4 door deelname van de inservice-trainingen van onze coaches.

Wat kun je?

 • Je bent een kei in het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s);
 • Je levert een grote bijdrage aan de professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren (observeren, sturen, coachen);
 • Je bewaakt de leerprocessen en inzet methodes;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en past verschillende gesprekstechnieken toe. Je onderhoud namelijk de contacten met interne en externe partners, leerplicht, samenwerkingsverbanden en met ouders m.b.t. tot (vervolg)onderwijs;
 • Je begeleid de behandelteams met betrekking tot samenwerking en implementatie van onderwijskundige vernieuwingen;
 • Je kunt data analyseren aan de hand van observatieresultaten;
 • Je handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen en legt verantwoording af aan de directie;
 • Voor jou is het geen probleem om zelfstandig en gestructureerd te werken met een leidinggevende op afstand;
 • Je staat stevig in je schoenen en bent altijd op zoek hoe jij de leerkracht kan helpen in de verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind;
 • Je kan goed relativeren en ziet problemen als een uitdaging die je oplossingsgericht benadert.

Gegevens De Piloot

Naam instelling:
De Piloot
Adres:
Nieuwe Ommoordseweg30
Postcode:
3068 BT
Plaats:
Rotterdam
Telefoonnummer:
010 420 53 14
Website:
https://www.depiloot.nl
Provincie:
Zuid-Holland
Omschrijving:

De Piloot in Rotterdam, onderdeel van Stichting BOOR, heeft een uitgebreid en doordacht onderwijsprogramma dat zich toespitst op zowel leergebied overstijgende vakgebieden als specifieke leergebieden. De school hanteert kerndoelen, verdeeld over zes thema's, waaronder werkhouding, werken volgens plan, gebruik van leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag en nieuwe media, die de basis vormen voor het onderwijsaanbod.

Binnen de zes leergebieden, zoals Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op mens en wereld, lichamelijke opvoeding, en kunstzinnige oriëntatie, streeft De Piloot ernaar om elke leerling naar een passend eindniveau te begeleiden bij het verlaten van de school.

Het didactisch aanbod is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. In de onderbouw ligt de nadruk op het versterken van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, taakgericht gedrag en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ontvangen de leerlingen specifiek onderwijs, met extra aandacht voor leerlingen met faalangst, aandachts- en gedragsproblemen, waarbij de methode Wijzer Onderwijs als leidraad dient.

Een aanzienlijk deel van de lessen maakt gebruik van Snappet, een adaptief onderwijsplatform dat momenteelgericht is op het vak rekenen. De voordelen van digitaal onderwijs, zoals verbeterde leerresultaten, beter klasinzicht, gepersonaliseerde leerdoelen, eenvoudige differentiatie en directe feedback, worden volledig benut.

De school hecht grote waarde aan sociaal-emotionele ontwikkeling, ondersteund door de Gouden Regels en het"Zien!" volgsysteem, dat een helder beeld geeft van de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling.

Voor kinderen met lees- en spellingsproblemen biedt De Piloot ondersteuning via de Leeskliniek en het Dyslexieprotocol. Het ondersteuningsprofiel omvat de Herstart-afdeling, waar leerlingen van 5-13 jaar worden geplaatst voor observatie, diagnostiek en het formuleren van een aangepast onderwijsplan.

In lijn met het doorstroombeleid evalueert de school de ontwikkeling en het eindniveau van elk kind, rekening houdend met het beginniveau, de mogelijkheden, het onderwijsaanbod en de afstemming met ouders. Als onderdeel van Stichting BOOR neemt De Piloot deel aan het landelijke doorstroomtoetsprogramma en ondersteunt het ouders en leerlingen bij de aanmelding voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.