Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Afdelingsleider Bertrand Russell College

Functietitel:
Afdelingsleider Bertrand Russell College
Online datum:
09-06-2021
Aanvang functie:
01-09-2021
Provincie:
Noord-Holland
Plaats:
Krommenie
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
0,9
Dienstverband:
Vast
Omschrijving:

Het Bertrand Russell college in Krommenie, een openbare school voor havo en atheneum met 1.150 leerlingen en 100 medewerkers, zoekt een

AFDELINGSLEIDER ATHENEUM 3 T/M 6 (0,9 fte, schaal 12 cao VO)

Wat bieden wij?

Je geeft leiding aan en bent integraal verantwoordelijk voor de afdeling en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de school en het bestuur.

Het Bertrand Russell college biedt jou de kans om:

  • met betrokken collega’s in een fijne sfeer te werken;
  • het atheneumonderwijs door te ontwikkelen;
  • de verbinding en het eigenaarschap binnen de atheneumafdeling te vergroten;
  • vorm te geven aan een inspirerende leeromgeving en werkplek;
  • jezelf verder te ontwikkelen als leidinggevende in het onderwijs. 

Wat neem je mee?

Van jou vragen we een onderzoekende houding, nieuwsgierigheid en interesse naar wat er bij je collega’s leeft. We verwachten dat je een achtergrond hebt als docent, met lesgevende ervaring in (bij voorkeur) het eerstegraads gebied en kunt putten uit eigen ervaring met onderzoek. Dit om de praktische en theoretische kant mee te kunnen nemen in planvorming over het onderwijs.

Wat is jouw rol?

Per schooljaar 2021-2022 volgt een aanpassing in de managementstructuur, waarbij het aantal afdelingen van vier naar drie gaat en de afdelingsleiders ondersteuning krijgen van leerjaarcoördinatoren. De leerjaarcoördinatoren richten zich op de begeleiding van leerlingen en het organiseren van activiteiten binnen het team, waarmee de afdelingsleider meer ruimte krijgt om extra aandacht te geven aan het personeelsbeleid binnen de eigen afdeling.

De drie afdelingsleiders (leerjaar 1 en 2, havo 3 t/m 5 en atheneum 3 t/m 6) zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen afdeling. Binnen de schoolleiding, bestaande uit de rector, de conrector en de afdelingsleiders, worden schoolbrede beleidsterreinen (portefeuilles) verdeeld. Ook wordt van een afdelingsleider verwacht dat er meegedacht wordt met vraagstukken binnen stichting OVO Zaanstad.

Integraal leiderschap betekent de verantwoording voor de onderwijskwaliteit (voorbereiding en uitvoering van het beleid, organiseren, vernieuwen en borgen), het leidinggeven aan medewerkers (nieuwe collega’s aannemen, het functioneren en professionaliseren, de formatie, cultuur en alle personele aangelegenheden) en deels budgetverantwoordelijkheid binnen de eigen afdeling.

Wat ga je doen?

In recente gesprekken met medewerkers over de opdracht van de afdelingen voor de komende vijf schooljaren (tot de verwachte nieuwbouw) is opgehaald dat er drie schoolbrede aandachtspunten zijn: communicatie over organisatorische zaken en tussen de teams, verfijning van de onderwijskundige visie en meer aandacht voor de medewerkers. Binnen de schoolleiding en in jouw afdeling draag je hieraan bij

Voor jou ligt er de opdracht om naast deze schoolbrede aandachtspunten de onderstaande thema’s binnen de afdeling op te pakken:

  • Ontwikkelen van (visie op) atheneumonderwijs. Onderzoeken wat het atheneum op het Bertrand Russell college is naast WON, TTO en filosofie, kijken naar de begeleiding van leerlingen en het mentoraat, aandacht voor verschillen tussen leerlingen, versterken van de executieve functies en het (door)ontwikkelen van TTO.
  • Integreren van de leerlijn wetenschapsoriëntatie in samenwerking met afdeling leerjaar 1 en 2, om te komen tot een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden en verbinding tussen de vakken en tot het versterken van onderlinge samenwerking.
  • Vergroten van verbinding en eigenaarschap binnen de afdeling en het benutten van de aanwezige expertise. Je benut enthousiasme, stimuleert kritisch meedenken, geeft ruimte voor het uitwerken van ideeën (binnen kaders en met opdracht) en hebt aandacht voor de expertise van alle collega’s. 

We verwachten verder dat je communicatief sterk bent en op inspirerende en coachende wijze leiding geeft aan het team.

Het onderwijs op het Bertrand Russell college

Het Bertrand Russell college is een fijne school met twee gebouwen in dezelfde straat. Betrokkenheid en prettige omgang met elkaar zijn kenmerkend voor het Bertrand Russell college. De medewerkers zetten zich in om de leerlingen een geweldige schooltijd te bezorgen en het maximale uit iedere leerling te halen.

In de slag naar modern onderwijs krijgen leerlingen meer ruimte om keuzes te maken die passen bij persoonlijke interesses en talenten. Deze flexibilisering is gestart met flexuren in het rooster. Bij de onderwijsontwikkelingen wordt gekeken naar de aansluiting op het vervolgonderwijs en verschillende leerbehoeftes voor havo- en atheneumleerlingen. Zo is het Bertrand Russell college bijvoorbeeld WON-school en aangesloten bij Havisten Competent. Ook biedt het Bertrand Russell college tweetalig onderwijs (in opbouw vanuit de onderbouw van het atheneum)

OVO Zaanstad

Het Bertrand Russell college valt onder OVO Zaanstad (Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad). In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Zaanstad, van praktijkonderwijs tot gymnasium. De 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan 6.000 leerlingen. OVO Zaanstad staat voor kansen voor iedereen: buitengewoon goed onderwijs voor leerlingen, en medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen. Altijd op zoek naar hoe het anders en beter kan. ‘Ruimte voor leren’ is niet voor niets het motto. Het koersplan geeft richting aan het onderwijs voor de komende jaren en verbindt de scholen met elkaar.

Spreekt deze vacature jou aan?

Stuur ons dan uiterlijk 20 juni 2021 je sollicitatie. Je kunt daarvoor gebruikmaken van het sollicitatieformulier op vbent.org (bereikbaar via de sollicitatiebutton op deze pagina). Daar vind je ook een uitgebreide profielschets. Wij kijken uit naar jouw reactie.

Gegevens B&T organisatieadvies B.V.

Naam instelling:
B&T organisatieadvies B.V.
Adres:
Krijn Taconiskade 418
Postcode:
1087 HW
Plaats:
Amsterdam
Telefoonnummer:
088 - 205 16 00
Website:
https://www.vbent.org/
Provincie:
Noord-Holland

NOG Topvacatures

Stichting LVO

Rector LVO scholengroep Heerlen

Meer vacatures...
Zuyd & Fontys Hogescholen (viaTwynstraGudde Executive Search)

Directeur de Nieuwste Pabo

Meer vacatures...
B&T organisatieadvies B.V.

Afdelingsleider Bertrand Russell College

Meer vacatures...

NOG vind eeb cursus of training