Normal_week_tegen_pesten_2015

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) besteedt in de Week tegen Pesten aandacht aan het onderzoek 'Pesten op het werk en mentale gezondheid'. Onderzoekers Bart Verkuil en Marc Molendijk schrijven dat 7,8 procent van de werkende bevolking het afgelopen jaar te maken heeft gehad met pesterijen op het werk. Dat staat gelijk aan een half miljoen mensen. Dat meldt het NIP. 

De wetenschappers gaan in hun onderzoek in op de effecten van pesten op de werkvloer. Uit de resultaten blijkt dat pesten bijdraagt aan psychische klachten en die klachten verhogen weer de kans om gepest te worden. Bij een groep horen en je gewaardeerd voelen zijn basale menselijke behoeftes. Wie behoort tot een groep, voelt zich meestal veiliger maar die veiligheid is in het geding bij pesterijen. 
 
Volgens het NIP is dat reden genoeg voor werknemer en werkgever om pesten op de werkvloer serieus te nemen en altijd een geregistreerd A&G psycholoog in te schakelen. 
 
© Nationale Onderwijsgids