NVAO-Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

NVAO-Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag
Telefoon:
070-312 23 00
Fax:
070-312 23 01
Website:
http://www.nvao.net
E-mail:
info@nvao.net

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

NOG Locatie