Nationale Onderwijsgids

NKO Nederlandse Oudervereniging Katholiek Onderwijs

NKO Nederlandse Oudervereniging Katholiek Onderwijs
Bezuidenhoutseweg 187 A
2594 AH Den Haag

Postbus 97805
2509 GE Den Haag
Telefoon:
070-3282882
Fax:
070-3248923

De NKO is de landelijke vereniging van ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs. De NKO is autoriteit op het gebied van ouderbetrokkenheid in het onderwijs en richt zich tevens op de opvoeding en ontwikkeling van schoolgaande kinderen. De vereniging zet zich in voor een goede samenwerking tussen ouder en school en maakt zich sterk voor het katholiek onderwijs.

NOG Locatie