LSVb

LSVb
Drieharingstraat 6
3511BJ Utrecht

Postbus 1335
3500 BH Utrecht
Telefoon:
030-2316464
Fax:
030-2342119

Voor ons zijn jullie als studenten belangrijk. We proberen jullie wensen, opmerkingen en klachten zo goed mogelijk te behandelen of onder het voetlicht te brengen. We verzamelen informatie, doen onderzoek, lobbyen, staan in contact met pers en media, proberen studenten zo goed mogelijk te informeren over belangrijke zaken in het hoger onder en voeren actie als het nodig is.

De Landelijke Studenten Vakbond LSVb is een federatie van lokale bonden en maakt zich op zoveel mogelijk manieren sterk voor de positie van de Nederlandse student.

Dit gebeurt onder andere door invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid. Regelmatig heeft de LSVb gesprekken met de bewindspersoon hoger onderwijs momenteel minister Marja van Bijsterveldt Vliegenthart , leden van de Tweede Kamer en andere landelijke organisaties zoals de DUO voorheen IB-Groep , de Vereniging van Universiteiten VSNU en de HBO raad. Daarnaast staan wij ook individuele studenten op verschillende manieren bij. Zo heeft de LSVb een studentenlijn die gratis juridisch advies geeft aan studenten die bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, opleiding voor studentenorganisaties en hebben wij een goedkope zorgverzekering voor studenten. Kwalitatief goed onderwijs, voldoende inspraak voor studenten, goede voorlichting en begeleiding staan hoog in het vaandel. Daarnaast houden wij ons ook bezig met studentenhuisvesting, studiefinanciering en de OV studentenkaart.

NOG Locatie