Normal_portrait-of-teacher-with-seniors-attending-compute-2023-11-27-04-56-33-utc

De achterbannen van zowel de bonden als de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao hbo 2024 – 2025, dat vorige maand werd bereikt. Dit betekent dat de salarissen deze maand al met 3 procent zullen stijgen. 

In juni bereikten de bonden en de Vereniging Hogescholen een akkoord over een nieuwe cao. Deze cao richt zich voornamelijk op financiële afspraken om hogescholen de tijd te geven de afspraken uit de vorige cao uit te voeren. Dit omvat onder meer het verlagen van de werkdruk, het overschalen van docenten van schaal 10 naar 11 en het opstellen van inwerkbeleid voor nieuwe medewerkers.

Salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe cao per 1 juli 2024 worden de salarissen onmiddellijk met 3 procent verhoogd. Per 1 januari 2025 komt daar nog eens 4 procent bij. Daarnaast ontvangen alle hbo-medewerkers twee keer een eenmalige uitkering van 485 euro bruto. Dit bedrag geldt voor fulltime medewerkers en wordt naar rato uitgekeerd voor parttime medewerkers. De uitkeringen zullen in oktober 2024 en oktober 2025 worden uitbetaald aan medewerkers die op 1 oktober van het betreffende jaar in dienst zijn van een hbo-instelling.

De nieuwe cao biedt financiële voordelen voor de medewerkers en geeft hogescholen de ruimte om belangrijke verbeteringen in de werkstructuur door te voeren.

Door Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer