Normal_groep_kinderen2

Jaarlijks, als Cito nieuwe toetsen uitbrengt, publiceert 1801 het leerrendementenoverzicht. Dit jaar zijn er echter geen nieuwe toetsen bij Cito verschenen - net als de afgelopen jaren - ​en er zijn ook geen normen aangepast. Dat betekent dat de leerrendementenoverzichten van januari 2020 nog volledig bruikbaar zijn!

 

Het leerrendementenoverzicht geeft de gemiddelde groei van de leerling weer

Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. De cijfers in het leerrendementenoverzicht geven jou in één opslag een beeld of de leerlingen een gemiddelde groei doormaken of dat leerlingen onder – of boven – de gemiddelde groei presteren! Bij de onderdelen Begrijpend lezen, Taalverzorging en Rekenen & Wiskunde is ook vanaf meetmoment M6 aangegeven welke scores nodig zijn om bij gemiddelde groei referentieniveau 1F of 1S/2F te bereiken. 

Download de leerrendementenoverzichten - januari 2023

Download hieronder de leerrendementenoverzichten. Hoe je de overzichten kunt toepassen lees je in de toelichting. 

  • Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen, deze overzichten zijn gelijk aan de overzichten die in januari 2020 en 2021 gepubliceerd zijn:
  • Let op: De leerrendementenoverzichten zijn bedoeld voor CITO-3.0-gebruikers (en niet voor gebruikers CITO - leerling in beeld). 

VERSIE A T/M E & 

VERSIE I T/M V
 

Van kwantiteit naar kwaliteit met de vaardigheidsscores

Als de groei van leerlingen tegenvalt is het belangrijk te kijken naar jouw eigen handelen en naar de leerling. "Heb ik als leraar de juiste handelingen gedaan? Hoe leert het kind? Welke onderdelen van de leerstof beheerst het kind wel en waar heeft het nog moeite mee? Wat heeft in de afgelopen periode goed gewerkt voor de leerling en wat niet? Heeft het kind andere instructie nodig, of intensiever?"

Kortom, hoe bereik je in de komende periode de gewenste groei? Het is belangrijk de gestelde doelen goed te omschrijven en de wijze waarop, bijvoorbeeld in een groepsplan.

Analyse op individueel, maar ook op subgroep- en groepsniveau

Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in de gemiddelde groei van individuele leerlingen (grijs) en op groepsniveau (rood). Ook kun je de groei van de subgroepen bekijken. Als er veel leerlingen van niveau 5 naar 4 zijn gegaan, maar tegelijkertijd ook meerdere leerlingen van niveau 2 naar 3, kun je je afvragen of de aandacht voor de zwakkere leerlingen ten koste is gegaan van de aandacht voor de middengroep. Zo verbind je de cijfers direct met de aanpak in de klas.

Hulp gewenst?

1801 jeugd & onderwijsadvies kan je helpen de handige overzichten uit het leerlingvolgsysteem te halen en de juiste vragen te stellen bij het interpreteren van de cijfers. Wij kunnen ook breder kijken naar de activiteiten op jouw school. Neem voor meer informatie contact op met Conny Bodin.