Aantal internationale studenten ondanks coronapandemie toch gestegen

Het aantal internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is dit studiejaar toegenomen met 12 procent, meldt de organisatie Nuffic. "De coronapandemie lijkt geen dempend effect te hebben gehad" op hun komst, concludeert de onderwijsorganisatie. In totaal staan zo'n 115.000 studenten uit andere landen ingeschreven in het hoger onderwijs.

Bijna driekwart van de studenten komt uit Europa. Daar zit ook de meeste groei. De meeste buitenlandse studenten komen uit Duitsland, daarna volgen Italië en Roemenië. De grootste groei ziet Nuffic bij studenten uit Polen: hun aantal nam in een jaar tijd met bijna de helft toe.

Krappe arbeidsmarkt 

Nuffic wijst erop dat de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor de "uitdagingen die gepaard gaan met groeiende studentenaantallen". Toch blijft het volgens directeur Titia Bredée "waardevol dat studenten onderwijs kunnen volgen in zo’n diverse omgeving waarin zij hun internationale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen". Internationale studenten kunnen volgens haar bovendien "een belangrijke rol spelen op onze krappe arbeidsmarkt" nadat ze zijn afgestudeerd.

Numerus fixus 

Universiteiten vinden buitenlands talent ook "essentieel", maar ze vrezen wel dat de sterke groei van het aantal studenten bij sommige opleidingen zo groot is dat de kwaliteit onder druk komt te staan. Ze pleitten daarom onlangs voor extra bevoegdheden om het aantal buitenlandse studenten binnen de perken te houden. Zo zouden ze graag de mogelijkheid krijgen om voor bepaalde opleidingen een specifiek numerus fixus in te voeren voor het Engelstalige traject. Of om per opleiding een maximum in te voeren voor het aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Daarbinnen vallen alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Door: ANP