Nieuw schoolcomplex in Rotterdam voor voortgezet én hoger onderwijs

Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam slaan de handen ineen voor een nieuw schoolcomplex tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. De nieuwbouw moet in 2025 klaar zijn. Dit meldt de gemeente Rotterdam.

Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De hogeschool wil in het nieuwe gebouw alle opleidingen van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie - waar circa 3.000 studenten studeren - en het kenniscentrum Creating010 onderbrengen. Daarnaast gaat scholengroep Nieuw Zuid van onderwijskoepel BOOR in dit gebouw havo- en vwo-onderwijs verzorgen voor zo’n 800 leerlingen.

Doorstroom scholieren naar vervolgopleiding

Doordat voortgezet en hoger onderwijs in hetzelfde gebouw zitten, maken de middelbare scholieren al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs. Voor de Hogeschool Rotterdam is het een voordeel dat toekomstige studenten al in het gebouw naar het voortgezet onderwijs gaan.

Meer aanwas vraagt om meer aanbod

In de omgeving van het nieuw te bouwen complex worden duizenden nieuwe woningen ontwikkeld. Dat betekent aanwas van leerlingen en studenten en voldoende onderwijsvoorzieningen zijn dan van groot belang. Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen via een convenant dat in 2018 is opgesteld. Doel is meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid.

Door: Nationale Onderwijsgids