NHL Stenden Hogeschool wint Europees Talenlabel voor taalproject

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zich gewaardeerd voelen en begrip krijgen voor elkaars cultuur, taal en achtergrond? NHL Stenden Hogeschool heeft een bijzondere aanpak ontwikkeld in het project #Taaltroost, waarbij de thuistalen van leerlingen een grotere rol zijn gaan spelen en steun kunnen bieden tijdens de coronacrisis. #TaalTroost is een online project gericht op verbinding tussen leerkracht, leerling, de ouders en de wijk of het dorp. Het Europees Talenlabel is door Nuffic uitgereikt tijdens de online congres Levende Talen. Het project won ook de publieksprijs. Dit meldt Nuffic.

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan alleen klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten. Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Project voor basisscholen

In het winnende project zijn leerlingen zelf, coronaproof, aan de slag gegaan om met hun familie meer te leren over wat hen blij maakt én meer te leren over taal. De moedertalen van de leerlingen zijn gebundeld en letterlijk in beeld gebracht door middel van een ‘taalposter’, gemaakt door de leerlingen en hun familie. Het project wordt op basisscholen door het hele land gebruikt. Door de leerlingen met hun familie te laten werken, maakt het ook niet uit of een leraar de moedertaal spreekt, van hun familie leren ze. Het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool ondersteunt de scholen hierbij.

De tweede prijs ging ook naar NHL Stenden voor het project Meertalig Voortgezet Onderwijs voor Iedereen. De derde prijs gaat naar Alle Talen - lesmateriaal voor het VO van de Stichting Taal naar Keuze.

Door: Nationale Onderwijsgids