Verbinden met studenten

Het is een veelgehoorde vraag van docenten: hoe kom ik echt goed in contact met mijn studenten? Vaak ervaren docenten het contact met hun studenten als te oppervlakkig. Het is net of ze niet daadwerkelijk tot de persoon door weten te dringen. Hoe komt dat? Vaak heeft het te maken met de verschillen in belevingswereld. Als docent denk je een beeld te hebben van hoe het is om als student in je eigen klas te zitten, maar is dat ook echt wel zo? Bovendien wordt steeds meer onderwijs op afstand gegeven. Hoe voorkom je dat die afstand niet alleen fysiek is, maar er ook echt een afstand tussen jou als docent en de student ontstaat?

Spreek dezelfde taal

Als docent moet je in staat zijn om je te kunnen verplaatsen in de situatie van de leerling. Eigenlijk is het beste advies om zelf weer student te worden. Zeker wanneer het al wat langer geleden is dat je zelf in de collegebanken zat, moet je beseffen dat er het nodige is veranderd. Onderwijs is van alle tijden, maar de manier waarop het wordt gegeven, verandert. Tegelijk verandert ook de samenleving en dus is de student van nu een ander type mens dan de student van twintig jaar geleden. Dat komt niet in de laatste plaats doordat de lesstof anders is geworden. Bovendien gebruiken we nu standaard het internet bij veel dingen, terwijl we dat voorheen niet of nauwelijks deden. Ga als docent dus zelf een keer in de klas zitten en draai een dagje mee. Ervaar hoe het is om vandaag de dag student te zijn. Het zal zeker tot nieuwe inzichten leiden.

Communiceren in letterlijke zin

Vroeger verliep alle communicatie tussen de docent en de student mondeling. Tegenwoordig gaan veel dingen digitaal. De gemiddelde student is tegenwoordig vrijwel de hele dag online bezig, niet alleen in het kader van zijn studie, maar ook een groot deel van zijn sociale leven speelt zich online af. Dat is ook een hele verandering ten opzichte van vroeger. Met een sim only Vodafone abonnement kun je tegenwoordig overal gebruik maken van snel internet en van die optie wordt dan ook gretig gebruik gemaakt. Die optie kun je als docent benutten door via applicaties een rechtstreeks contact te creëren met je studenten. Daarmee zou de communicatie uiteindelijk nog wel eens beter kunnen worden dan ooit tevoren.