Gemend onderwijs in komend studiejaar bij de Hanzehogeschool

Vanaf het nieuwe studiejaar 2020 – 2021 volgen studenten aan de Hanzehogeschool Groningen gemengd onderwijs: onderwijs op afstand waar mogelijk en fysiek onderwijs waar de overheid daar ruimte voor geeft. Vanwege de coronamaatregelen wordt het onderwijs op deze manier georganiseerd. Zo krijgen het afstuderen en het praktijkonderwijs voorrang om studievertraging voor studenten te minimaliseren. En is er nadrukkelijk aandacht voor eerstejaarsstudenten. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Vanaf het nieuwe studiejaar wordt het onderwijs gemengd georganiseerd: online en offline. Vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt er sinds half maart geen fysiek onderwijs meer op de Hanzehogeschool gegeven; waar mogelijk werd wel online onderwijs gegeven. Ook andere activiteiten als open dagen en meeloopdagen maar ook tentamens worden vanaf maart online georganiseerd. Voor een hbo (hoger beroepsonderwijs) - instelling is de praktijk onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Stages zijn een verplicht onderdeel van alle opleidingen, en bij een deel van de opleidingen zijn praktijklessen onderdeel van het onderwijs. Bijvoorbeeld bij verpleegkunde, sportstudies of het conservatorium. 
 

Soepeler instromen

Het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap heeft bepaald dat een aantal groepen studiekiezers makkelijker kunnen instromen aankomend studiejaar. De zogenaamde ‘harde knip’, waarbij studenten het diploma van hun vooropleiding behaald moeten hebben voordat zij aan een vervolgopleiding bij een hbo-instellingen kunnen volgen, komt voor een aantal groepen voor aankomend studiejaar te vervallen.  
Mbo- en Associate Degree-studenten kunnen al voorwaardelijk instromen als ze hun opleiding nog niet helemaal hebben afgerond, op voorwaarde dat zij aan het einde van het kalenderjaar hun mbo- of Associate Degree diploma hebben. Dit geldt ook voor bachelorstudenten die met een masteropleiding starten. Per opleiding gelden verschillende voorwaarden.
 

Welkom

Nieuwe en zittende studenten wacht een ander maar welkom onthaal bij de start van het nieuwe studiejaar van de Hanzehogeschool. “Ons onderwijs gaat net als de afgelopen maanden gewoon door. We hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met het online onderwijs en leren nog steeds elke dag. Het zal in het begin ongetwijfeld  zoeken zijn naar de juiste balans. Onze medewerkers werken hard om die combinatie van online en offline onderwijs voor elkaar te krijgen en dat gaat lukken. We heten onze studenten dus ook komend studiejaar weer van harte welkom, zoveel mogelijk óp onze campus en waar nodig online,” aldus Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur. 
 

Introductietijd

De introductietijd voor nieuwe studenten aan de Hanzehogeschool gaat dit jaar iets anders dan in de voorgaande jaren. De opleidingen werken hard aan alternatieve introductieprogramma’s die voldoen aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dus geen grootschalige introductiekampen maar ook hier de combinatie tussen online en kleinschalige fysieke kennismakingen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids