CPB: leenstelsel zorgt niet voor minder studenten, wel voor meer leningen

Havo- en vwo-scholieren kiezen nog net zo vaak voor een studie aan het hbo of de universiteit als voor de invoering van het leenstelsel (de Wet studievoorschot). Dit geldt voor alle groepen studenten, dus ongeacht het inkomen van de ouders. Gemiddeld zijn studenten meer extra geld gaan lenen dan ze door het wegvallen van de basisbeurs zijn kwijtgeraakt. Dit meldt het Centraal Planbureau.

Dat staat in het zojuist gepubliceerd onderzoek ‘Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag’ van het Centraal Planbureau (CPB) in samenwerking met DUO.
 
Studenten uit alle inkomensgroepen zijn meer gaan lenen na invoering van de Wet studievoorschot. Ze zijn niet meer gaan werken. Opvallend is dat studenten uit gezinnen met een laag inkomen net zoveel extra zijn gaan lenen als studenten uit gezinnen met een hoog inkomen, terwijl zij er door de verhoging van de aanvullende beurs minder op achteruit zijn gegaan.
 
Voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs blijkt vanuit dit onderzoek geen rationale voor het (gedeeltelijk) terugdraaien van de Wet studievoorschot voor studenten afkomstig van havo en vwo. 
Met de invoering van de Wet studievoorschot verdween de basisbeurs voor studenten aan hbo en universiteit. De aanvullende beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders bleef bestaan en werd verhoogd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids