Normal_studenten_college

De helft van de studenten moet werken om in hun levensonderhoud te voorzien en een kwart van de studenten zelfs om hun studiekosten te kunnen betalen, blijkt uit de jaarlijkse beleidsmonitor van het ministerie van onderwijs die gisteren uitkwam. Studenten zijn vaker genoodzaakt om meer te werken. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “De monitor bevestigt dat het leenstelsel kwetsbare groepen studenten onevenredig hard raakt. Als je ouders niet je volledige studie kunnen betalen is het moeilijker om te studeren.” Dit meldt de LSVb.

In haar beleidsreactie bagatelliseert de minister de gevolgen van het leenstelsel, vindt de LSVb. Hoewel in de monitor ook wordt gesteld dat meer dan 16 uur werken naast je studie schadelijk is, geeft de minister aan dat ‘slechts’ 12 procent WO-studenten en een kwart van de hbo-studenten meer dan 16 uur per week werkt. De LSVb vindt dit schokkende cijfers. Een studie kost 40 uur per week. Als je daarnaast 16 uur moet werken betekent dit voor studenten een werklast van minstens 56 uur per week. 
 
De LSVb vindt het ook bijzonder dat de minister positief is over de gevolgen van het leenstelsel, terwijl de beleidsanalyse slechts enkele aspecten in het hoger onderwijs belicht. De LSVb roept de minister daarom op om bij haar beoordeling van het leenstelsel ook te kijken naar de bredere negatieve effecten op het leven van jongeren en de maatschappij, zoals dit naar voren komt in de verkenning ‘Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal Economische Raad van 30 augustus. Hierin wordt gesteld dat het leenstelsel vergaande consequenties heeft voor het leven van jongeren, ook nog na hun studie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids