Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Vooral sociale integratie en het vinden van huisvesting blijken struikelblokken. Dat blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN). Dit meldt het ISO.

Vanwege het gegeven dat het aantal internationale studenten de afgelopen jaren enorm is gestegen brengen de studentenorganisaties voor de tweede keer de Annual International Student Survey (AISS) uit. Hierin wordt gekeken naar de positie van de internationale student in Nederland. De internationale studenten zijn tevreden tot zeer tevreden (68,5 procent) over de algehele kwaliteit van docenten. 
 

Sociale integratie

Echter blijken er ook zorgen. Zo geeft een groot deel (75,2 procent) van de internationale studenten aan dat zij meer interactie willen met Nederlandse studenten. Hierbij is het opvallend dat deze sociale integratie onvoldoende ruimte krijgt tijdens de colleges. ESN-voorzitter Lupe Flores Zuñiga: “Docenten zouden beter kunnen bijdragen aan meer contact tussen internationale en Nederlandse studenten, door hen samen te laten werken aan opdrachten. Als docenten hier bewust van zijn kan dit leiden tot meer sociale inclusie.’’
 

Huisvesting 

Ook is het vinden van huisvesting voor de meeste internationale studenten een aanhoudend probleem. Ruim een derde gaf aan te worden afgewezen voor een accommodatie vanwege hun buitenlandse achtergrond. LSVb-voorzitter Carline van Breugel: ‘’Internationale studenten worden buitengesloten op de huizenmarkt en zijn vaak niet bekend met het Nederlandse huurrecht. Hierdoor zijn ze vatbaar voor huisjesmelkers die hen veel te veel laten betalen. Dit moet anders.’’
 

Psychologische problemen

Tot slot is zorgwekkend dat 40 procent van de internationale studenten aangeeft matige tot extreme psychologische problemen te ervaren tijdens hun verblijf in Nederland. De studentenorganisaties pleiten daarom om psychische ondersteuning aan instellingen ook meer toegankelijk te maken voor internationale studenten. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Makkelijke toegang tot hulp moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor internationale gasten.’’
 
Het aantal internationale studenten zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het zeer aan te raden om de monitoring over de positie van internationale studenten jaarlijks te blijven doen. Wij sporen minister van Engelshoven (Onderwijs) aan om hier vanuit het ministerie actie op te ondernemen, aldus de studentenorganisaties.
 
Aan de enquête deden 1002 internationale studenten mee, waarvan 660 studenten met een Europese nationaliteit en 342 studenten die van buiten Europa komen. 73,5 procent volgt een voltijd studie in Nederland. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids