Normal_geld__biljet__bankbiljet

De voorgestelde verhoging van de rente op de studielening lijkt nog lang niet zeker. Voormalig VVD-senator Anne-Wil Duthler dreigt het voorstel niet te steunen. Dit meldt NU.nl.

De Tweede Kamer heeft de renteverhoging al goedgekeurd, zij het ternauwernood. De regeringspartijen konden geen stem missen. Dat lijkt in de Eerste Kamer weer het geval: Duthler heeft een beslissende stem. Zonder haar steun komt de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie één stem tekort voor een meerderheid.
 
En dat is precies waar studentenorganisaties ISO en LSVb, en scholierenorganisatie LAKS, op hopen:  "de stem van die ene eigenwijze senator". Duthler was vanaf het begin erg kritisch op de voorgenomen renteverhoging. Meerdere pogingen van minister Van Engelshoven om de “noodzaak” van de maatregel aan te duiden konden niet op haar begrip en goedkeuring rekenen.
 
In het wetsvoorstel gaan studenten met een gemiddelde studieschuld van 20.000 euro fors meer rente betalen, namelijk 5000 euro in een periode van 35 jaar. Volgens Van Engelshoven is deze stap nodig voor de houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel en de overheidsfinanciën op de lange termijn.
 
Studenten en scholieren zijn echter fel tegen het wetsvoorstel. Zo is een recente petitie binnen een week meer dan 100.000 keer ondertekend. En gisteren kregen alle 75 senatoren persoonlijk een brief van een scholier. ''Het is niet rechtvaardig om vier jaar na de invoering van het leenstelsel jongeren, die al zo’n schuldenlast hebben, te belasten met nog een hogere rente’’, aldus de scholieren uit havo 4 en vwo 5, de generatie studenten die als eerste wordt getroffen door de renteverhoging.
 
Vanavond debatteert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. 4 juni vindt de stemming plaats.
 
Door: Nationale Onderwijsgids