Normal_studenten_college
Volgens Beter Onderwijs Nederland (BON) voldoen maar weinig scholen in het hoger onderwijs aan de wettelijke afspraken omtrent het Engels als voertaal tijdens colleges. Dat zouden ze doen om meer geld te krijgen van het ministerie van onderwijs. Dit meldt De Telegraaf.
BON reageert hiermee op het rapport van de Onderwijsinspectie over de verengelsing  op universiteiten en hogescholen. Op steeds meer onderwijsinstellingen worden lessen in het Engels gegeven, terwijl dit wettelijk gezien maar mondjesmaat is toegestaan. Volgens BON overtreedt het hoger onderwijs de wet bewust: hiermee zouden ze meer geld krijgen voor studenten van het ministerie van onderwijs. De vereniging is bang dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.
 
BON ageert al langer tegen de verengelsing van het hoger onderwijs. Zo had de vereniging medio 2018 een kort geding aangespannen tegen de universiteiten van Maastricht en Twente. Volgens BON overtreden beide universiteiten de wet door onderwijs in het Engels aan te bieden, want het is volgens de vereniging een wettelijke taak van onderwijsinstellingen de Nederlandse taalvaardigheid van studenten te bevorderen. De rechtbank vond echter dat de universiteiten goed hebben kunnen motiveren waarom ze toch onderwijs in het Engels aanbieden en ging niet mee in de redenatie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids