Normal_gespek_solliciteren_werk_baan_vergadering

Goede aansluiting van het onderwijs op de wensen van de arbeidsmarkt is essentieel. Saxion heeft in opdracht van provincie Overijssel en de SER een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen bedrijfsleven en opleiders. Het onderzoek is aangeboden aan de provincie en de SER. Dit meldt provincie Overijssel.

De Overijsselse arbeidsmarkt is volop in beweging. Nog maar een paar jaar geleden was er sprake van groeiende werkloosheid. Inmiddels zitten werkgevers te springen om goed personeel. Provincie Overijssel werkt aan een krachtige regionale economie. Hiervoor is het van groot belang dat werkgevers kunnen beschikken over voldoende en goed opgeleide werknemers. Om het onderwijs goed op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten, is een goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en sociale partners noodzakelijk.

Saxion

Het lectoraat Strategisch Human Resource Management van Saxion heeft het onderzoek naar de samenwerking tussen bedrijfsleven en opleiders uitgevoerd.  De onderzoekers constateren in hun onderzoek zowel succes- als faalfactoren.

Zo is er grote bereidheid is om (regionaal) samen te werken. En de publiek private samenwerkingen in een fysieke leeromgeving met labs, roboticsopstellingen en simulaties maken een beroep concreet en tastbaar. Een derde succesfactor is de steun van bedrijven bij het bouwen van de leeromgeving door het inbrengen van apparatuur en technologie waardoor maatwerk ontstaat. Deze investeringen zijn te hoog voor scholen.

Faalfactoren die de continuïteit van de scholing en ontwikkeling remmen, zijn er ook. Het gaat hier om de beschikbaarheid van voldoende en vakbekwame docenten uit het beroepsonderwijs die op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën. Een andere uitdaging is de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprogramma’s. Bedrijven willen snel en het onderwijs reageert in hun ogen te langzaam bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprogramma’s. Daarnaast constateren de onderzoekers dat er vooral aandacht is voor scholieren en minder voor werkenden en werkzoekenden. Ook moet het aantal participerende mkb-bedrijven toenemen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids