Normal_geld_briefgeld_munten

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de halvering van het collegegeld van eerstejaarsstudenten. Het lijkt erop dat het kabinet studenten met deze maatregel tegemoet komt. De inkomsten die de regering misloopt door de korting worden echter betaald uit een renteverhoging op de studielening, aldus de LSVb. Het ISO: “Studenten krijgen eenmalig 1000 euro korting, maar 35 jaar meer rente.” Dit melden de LSVb en het ISO.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt de korting op het collegegeld positief voor eerstejaars, maar ziet dat deze maatregel onvoldoende is om echt iets te betekenen voor gelijke kansen. Ook het ISO vindt dat de maatregel er niet voor zal zorgen dat studenten er netto op vooruitgaan. Dit is omdat de rente op studieschuld hoger wordt en studenten daarom meer moeten terugbetalen. Juist die studenten die zonder lening niet kunnen studeren, worden hierdoor met een hogere studieschuld geconfronteerd.
 
ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Het kabinet lijkt tegemoet te komen aan studenten, maar de lastenverlichting weegt niet op tegen de verhoogde rente op studieschulden. Studenten krijgen eenmalig 1000,- euro korting, maar 35 jaar meer rente’’.
 
Het kabinet wilde met deze maatregel de drempel verlagen voor eerstejaarsstudenten om aan een studie te beginnen, omdat dit door het leenstelsel beperkt zou worden. Volgens de Raad van State is niet duidelijk of de halvering van het collegegeld in het eerste jaar wel effectief is en ook is niet duidelijk welke andere problemen het gaat oplossen. Momenteel hebben zich namelijk evenveel eerstejaars ingeschreven als vóór de invoering van het leenstelsel. 
 
ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Deze maatregel heeft geen effect op de toegankelijkheid van het onderwijs én zal studenten netto gezien niet vooruithelpen. Om studenten uit een benauwde financiële positie te helpen moet de minister met veel meer over de brug komen’’. Dat beaamt Geertje Hulzebos, voorzitter van de LSVb: "De studieschuld van armere studenten wordt alleen maar groter door de maatregel, terwijl angst voor schulden hun juist weerhoudt van de studie. Wij roepen het kabinet dan ook op eens echt te investeren in het hoger onderwijs in plaats van symbolische maatregelen in te voeren”.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids