Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. Vandaag maakten de partners van het Techniekpact, 5 jaar na de lancering, tijdens de Jaarconferentie bekend dat zij op vier thema’s door acties sneller resultaten willen realiseren. Minister Van Engelshoven van Onderwijs en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken namen op de Jaarconferentie namens het kabinet “Het Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen” in ontvangst. Dit meldt Platform Bèta techniek.

Minister Van Engelshoven maakte daarnaast bekend dat zij samen met de staatssecretaris van EZK tot en met 2020 het netwerk Katapult, regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, financieel zal ondersteunen en Staatssecretaris Mona Keijzer lanceerde MKB !dee, waarmee technische mkb-ers uitgedaagd worden ideeën aan te leveren die het makkelijker maken het tekort aan personeel op te lossen. 
 
De grootste vraag ligt voor ICT beroepen bij het hogere beroepsniveau, ruim 9.000 vacatures, voor de technische beroepen is er met name vraag naar laag/basis beroepsniveau (28.000 vacatures) en middelbaar/specialistisch beroepsniveau (26.000 vacatures). Om sneller resultaat zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om meer nadruk te leggen op acties voor om- en bijscholing, meer bètatechnisch afgestudeerden die ook aan de slag gaan in de techniek, en goede infrastructuur van een regionaal dekkend technisch beroepsonderwijs. De partners van het Techniekpact hebben zich uitgesproken om met meer snelheid de regionale aanpak en lopende projecten op te schalen.
 
De partners van het Techniekpact hebben op de vier urgente thema’s concrete acties afgesproken die moeten leiden tot versneld resultaat en meer impact, namelijk verhogen van de instroom techniek en technologie, grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs, bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie en docententekort in de techniek verminderen, ook via hybride docenten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids