Normal_studenten__laptop__buiten__hbo__universiteit

Steeds meer havo-, vwo- of mbo4-gediplomeerden nemen een tussenjaar en gaan pas één jaar na het behalen hun eindexamen naar hbo of universiteit. In de periode 2010-2017 steeg de instroom van het aantal bachelors-studenten met een tussenjaar van 9100 tot 12000 (bijna één op de tien in 2017). Dit meldt Onderwijs in Cijfers.

Deze trend kende echter een flinke dip in de jaren 2013 tot 2015. Toen zakte het jaarlijkse aantal van 12000 (in 2013) naar 6000 (in 2015). In september 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. Veel jongeren wilden waarschijnlijk nog onder de regels van het oude studiefinanciering vallen en stroomden liever direct door naar het hoger onderwijs. In 2017 was de jaarlijkse instroom met een tussenjaar weer ongeveer gelijk aan dat van 2013. 
 
Hierin is nog wel verschil te bemerken tussen hbo en universiteit: in vergelijking met 2010 is in 2017 het aantal hbo-studenten dat een tussenjaar heeft genomen gestegen met bijna 3000 studenten, terwijl er voor de universitaire studenten slechts een hele lichte stijging merkbaar is van nog geen 200 studenten.
 
Een tussenjaar blijkt geen wezenlijke invloed te hebben op het studiesucces bij hbo-studenten: na 6 jaar heeft 58 procent van de directe doorstromers het bachelorsdiploma behaald en 53 procent van de doorstromers met een tussenjaar. Voor universitaire studenten is dit respectievelijk 83 procent en 81 procent.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids