Normal_rss_entry-137964

Studenten in het hbo en aan universiteiten die tussen 2015 en 2017 met hun opleiding zijn begonnen, moeten worden gecompenseerd, omdat investeringen in het onderwijs die eerder waren toegezegd niet zijn gedaan. Daartoe roept de Tweede Kamer minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs op.

Toen het systeem met studiefinanciering werd omgezet in een leenstelsel, werd afgesproken dat de besparingen die daarmee worden bereikt, worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Voor de eerste jaren waarin het nieuwe stelsel gold, zouden onderwijsinstellingen die investeringen doen. De studenten in die eerste jaren genoten geen studiefinanciering meer, maar profiteerden ook nog niet van de extra investeringen in het onderwijs, zo luidde de redenering.

De Rekenkamer concludeerde in januari dat slechts een derde van de 860 miljoen euro aan investeringen die de instellingen zelf hadden opgevoerd goed was besteed. De Tweede Kamer wil nu dat de minister met een plan komt om deze studenten "die de dupe zijn geworden van de instellingen waar onvoldoende voorinvestering heeft plaatsgevonden'', te compenseren.

Door: ANP