Normal_gespek_solliciteren_werk_baan_vergadering

Opnieuw zijn afgestudeerde hbo’ers het in 2017 beter gaan doen dan voorgaande jaren. De werkloosheid is onder hbo-afgestudeerden voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald, naar 3,2 procent in 2017. Dat is een daling van 4,1 procentpunt in 4 jaar tijd.  Deze daling is zichtbaar voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden werken op hbo-niveau, circa anderhalf jaar na afstuderen; in 2017 is dit aandeel toegenomen tot ruim 80 procent. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten, zo meldt de Vereniging Hogescholen.

 “Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo’ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit “, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

Kansrijk op de arbeidsmarkt

Vooral de werkloosheid bij afgestudeerden van deeltijd en duale opleidingen is relatief laag. Deze is gedaald naar respectievelijk 2,4 procent en 0,8 procent. Daarmee is de werkloosheid terug op het niveau van voor de crisis (2008). Van de werkenden heeft ruim 87 procent binnen drie maanden een baan gevonden. Anderhalf jaar na afstuderen heeft 50 procent een vaste aanstelling, tegen de trend van flexibilisering op de arbeidsmarkt een toename ten opzichte van 2016.

Van de voltijd afgestudeerden werkte in 2017 80 procent op minimaal hbo-niveau en werkt 78 procent binnen het eigen vakgebied. Afgestudeerden uit de sectoren onderwijs en bètatechniek vinden het vaakst een baan op eigen niveau.

Krapte op de onderwijsmarkt en in de gezondheidszorg duidelijk zichtbaar

De werkloosheid is het laagst onder voltijd afgestudeerden uit de sector onderwijs (1,4 procent). Onder voltijd afgestudeerden uit deze sector heeft zelfs 95 procent binnen drie maanden werk. Ook het aandeel vaste contracten is gestegen. Opvallend is dat het bruto uurloon nauwelijks is gestegen (van 14,80 euro in 2016 naar 15,00euro).

Bij de sector gezondheidszorg zien we een zelfde beeld. De werkloosheid ligt hier een fractie hoger onder voltijd afgestudeerden en is 1,6 procent. Het aandeel afgestudeerden dat na anderhalf jaar een vast contract heeft bedraagt 48 procent. Het bruto uurloon (rekening houdend met het gemiddeld aantal uren dat men werkt) blijkt echter het hoogst voor deze sector (16,20 euro) van alle sectoren.
Ook de aansluiting in beide sectoren is goed. Van de afgestudeerden uit de sectoren onderwijs en gezondheidszorg vindt zelfs negen op de tien afgestudeerden een baan in eigen of verwante richting. Daarnaast zijn deze sectoren het meest positief over de aansluiting.

Download hier de Factsheet HBO-Monitor 2017

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids