Normal_infoavond_deeltijd_lerarenopleidingen_nhl_stenden

Nijpende tekorten in het onderwijs vanaf 2020 zorgen voor uitstekende baankansen voor studenten die nu kiezen voor een lerarenopleiding. Met flexibele studies op maat biedt NHL Stenden Hogeschool toekomstige docenten de mogelijkheid om werk, privé en studie te combineren. Door NHL Stenden Hogeschool.

Door verschillende regelingen vanuit de overheid, zoals de Lerarenbeurs, is de keuze voor het onderwijs nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Wie kiest voor het onderwijs kiest bovendien voor bijzonder goede baankansen vanaf 2020. Voor het basisonderwijs wordt dan een tekort voorspeld van 4.000 fte. Ook in het voortgezet onderwijs zitten scholen te springen om docenten. Voor de jaren 2020 tot en met 2024 wordt er een jaarlijks tekort van rond de 1.000 fte verwacht. Met het beschikbaar stellen van de Lerarenbeurs probeert de overheid het volgen van een lerarenopleiding naast een baan aantrekkelijk te maken. Dit financiële steuntje in de rug is echter niet genoeg.

“In deeltijd studeren vraagt meer dan alleen een investering in geld”, aldus deeltijdstudent Jacco Reitsma. “Tijd die je vrij moet maken naast je werk, je gezinsleven en je hobby’s.” Om die combinatie van studeren en privé aantrekkelijker te maken, biedt NHL Stenden studenten flexibele deeltijdstudies aan. Daarbij bepalen zij zelf de leerroute en het studietempo. Eerder behaalde diploma’s en opgedane kennis en ervaring vormen de basis voor een persoonlijk studietraject. Zo krijgt iedere student een unieke studie, waarbij op eigen tempo en naar eigen wens de opleiding wordt vormgegeven.

Veel studenten kennen de Lerarenbeurs, maar er zijn veel meer regelingen waar je als deeltijdstudent voor in aanmerking komt. Denk aan de Tegemoetkoming leraren, de Tegemoetkoming onderwijsmasters en de mogelijkheid voor Studiefinanciering voor leraren in spé. Naast de giften is er ook een studielening voor volwassenen in de vorm van het Levenlanglerenkrediet.

Sinds september 2017 kunnen toekomstige docenten bij bijna alle bachelor en master lerarenopleidingen kiezen voor flexibel deeltijdonderwijs. De flexibele variant geldt niet voor de kopopleiding, pabo-opleidingen en de masters Kunsteducatie, Pedagogiek, Educational Needs en Learning and Innovation. NHL Stenden biedt lerarenopleidingen aan op het gebied van talen, sociale vakken, exacte vakken en de pabo.
 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids