Logo_download

Deze zomer gaat een nieuw Living Lab van start op het gebied van e-commerce en logistiek. De focus ligt op de Chinese steden Shanghai en Chongqing. Het Living Lab biedt hogescholen de mogelijkheid om met een aantal gezaghebbende Chinese onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven samen te werken. Dit meldt Nuffic.

Het doel van het Living Lab is kennisuitwisseling, innovatie en versterking van het curriculum. Bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen werken hierin samen. Nederland kan veel leren van China op het gebied van het kopen en verkopen via internet. Omgekeerd kan China profiteren van de kennis van ons land in de Topsector Logistiek.
 
Na een eerdere verkenningsmissie heeft een delegatie van hogescholen (Zuyd, NHTV en Windesheim), Nuffic en Dinalog (het kennisinstituut van de Topsector Logistiek) in november 2017 Shanghai en Chongqing bezocht. Tijdens dit bezoek zijn de vervolgstappen met de Chinese partners besproken en 5 kernactiviteiten vastgesteld zoals uitwisseling van studenten en staf en gezamenlijk onderzoek.
 
Het Living Lab gaat waarschijnlijk in juni 2018 van start. Hogescholen met lectoraten op het gebied van e-commerce en logistiek en bedrijven worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Nuffic organiseert dit Living Lab binnen het buitenlandpromotie programma kennisexport. De Topsector Logistiek financiert dit programma.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids