Normal_studenten_college

Studenten met een migratieachtergrond hebben nog altijd minder kans op studiesucces en op het vinden van een stageplek of baan. Er komt langzaam verandering in, maar de ongelijke kansen zijn er nog steeds. Dat weten zij, maar ook hun docenten en latere werkgevers. Toch houdt dat ze niet tegen. Ze hebben vertrouwen in hun toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek naar superdiversiteit, beeldvorming en studiesucces, meldt hogeschool Inholland.

Lector Diversiteitsvraagstukken Machteld de Jong vertelt: “Wat mij tijdens dit onderzoek verbaasde is dat veel studenten de ongelijke kansen zien als een fact of life. Het is nu eenmaal zo, daar kun je niet zoveel aan veranderen. Zij leren vanaf het begin van hun leven dat ze harder moeten werken dan hun Nederlandse studiegenoten.”

Toch houden de ongelijke kansen de studenten met een migratieachtergrond niet tegen. De studenten geven aan dat zij zich veilig voelen op Hogeschool Inholland. Ze krijgen de vrijheid en begeleiding om te zijn wie ze zijn. Dit geeft ze veel houvast als zij eenmaal het bedrijfsleven ingaan. Hierdoor krijgen zij vertrouwen in een succesvolle toekomst. Ook de ondervraagde werkgevers vertellen dat zij studenten met een migratieachtergrond steeds vaker in dienst nemen. Zij hebben immers meer raakvlakken met de doelgroepen van het bedrijf.

Inholland vindt het belangrijk dat het gesprek over diversiteit op gang blijft. “De hogeschool is als een mini-samenleving, met studenten vanuit allerlei achtergronden,” aldus De Jong. “Deze achtergronden moeten we koesteren en diversiteit zien als een kracht die een organisatie verder kan brengen. En zorgen dat het talent van iedere student optimaal wordt benut. Inholland neemt hier het voortouw in, zodat de ongelijke kansen steeds gelijker worden en iedere student goed wordt voorbereid op het werkleven.”

Voor het onderzoek zijn een jaar lang studenten, docenten en werkgevers geïnterviewd. Zij vertelden over hun visie op diversiteit, over hun kansen op school en op de arbeidsmarkt en over de wijze waarop ze naar zichzelf en elkaar keken. Het onderzoek is uitgevoerd bij drie opleidingen van Hogeschool Inholland Rotterdam en Diemen. De onderzoekers zijn Machteld de Jong, Judith Logger, Olav Peschar, Jeany van Beelen-Slijper, Jet Strooper en Guido Walraven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids