Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Er hebben zich in het studiejaar 2017-2018 landelijk 5,2 procent meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan in het studiejaar ervoor. Daarmee zet de verbetering van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree is maar liefst met 34,9 procent gestegen en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 11,4 procent (deeltijd) en 17,0 procent (duaal) gestegen. Daarnaast stijgt ook het aantal internationale studenten. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

"Het herstel van de instroom zet dus door, daar zijn we blij mee", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hij baseert zich op de voorlopige instroomgegevens voor het studiejaar 2017-2018 die de vereniging vandaag publiceert. In de sectoren Agro & Food en Gezondheidszorg is de groei het hoogst, respectievelijk 8,1 procent en 8,2 procent. Met het oog op de groeiende lerarentekorten in het primair onderwijs is er veel aandacht voor het aantal aanmeldingen bij de pabo. Dit jaar zijn er 336 meer inschrijvingen bij de pabo’s dan vorig jaar, dat is een stijging van 5,9 procent.

Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree (Ad) is maar liefst met 34,9 proecnt gestegen. Dit toont de groeiende bekendheid van en belangstelling voor dit soort programma’s. Het aantal inschrijvingen bij bacheloropleidingen ligt ruim 4 procent hoger dan vorig jaar. Afgelopen dinsdag nam de Eerste Kamer een wet aan waarmee de Ad vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding krijgt met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. "Deze forse groei bevestigt dat de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toeneemt en daarmee voldoen we aan een belangrijke vraag op de arbeidsmarkt. Ook verwacht ik dat het deze studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor", aldus De Graaf.

Het aantal inschrijvingen is daar met respectievelijk 11,4 procent (deeltijd) en 17,0 procent (duaal) gestegen. Opvallend is de stijging in het aantal aanmeldingen voor deeltijdopleidingen in de sector gedrag en maatschappij (34 procent). Bij de duale opleidingen is de stijging het grootst in de sector gezondheidszorg. Het aantal aanmeldingen voor voltijd-opleidingen is met 4,4 procent gestegen.

Het aantal aanmeldingen van internationale studenten vertoont een lichte stijging (3 procent). Dit is het aantal inschrijvingen via Studielink van internationale studenten. Daarbij moet wel vermeld worden dat veel buitenlandse studenten zich nog rechtstreeks bij de instellingen aanmelden.

De genoemde cijfers zijn gebaseerd op het aantal verzoeken tot inschrijving van studenten voor associate degree en hbo-bachelor opleidingen via Studielink. Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich voor 1 mei moeten aanmelden en uiterlijk 1 oktober aan alle inschrijfvoorwaarden moeten voldoen. In de komende periode worden alle inschrijvingen administratief verwerkt, waarna definitieve instroomcijfers beschikbaar komen. Deze kunnen afwijken van de nu gepresenteerde cijfers. Op basis van die gegevens kunnen er gedetailleerder analyses worden gedaan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids