Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tegen de mogelijkheid van een een maatschappelijke dienstplicht voor studenten. Jongeren zouden volgens dit plan, dat uitlekte van de formatietafel, zes maanden verplicht moeten werken bij defensie, politie of een andere maatschappelijke organisatie. Dit meldt de LSVb.

Volgens Pieter ten Broeke, vicevoorzitter van de LSVb, krijgen studenten minder vrijheid in het maken van hun eigen keuzes over studie en toekomst door de invoering van een verplichte maatschappelijk dienstplicht. Hij ziet meer in het faciliteren van vrijwilligerswerk door studenten. Veel studenten willen vrijwilligerswerk doen, maar krijgen hiervoor volgens de bond de ruimte niet door toenemende studiedruk. Het zogenaamde flexstuderen, dat dit collegejaar van start is gegaan, zou dit wel kunnen vergemakkelijken. Hierbij betaalt de student per studiepunt, waardoor het betaalbaarder wordt om iets naast de studie te doen.
 
De invoering van de maatschappelijke dienstplicht staat daarnaast haaks op de terugkeer van de basisbeurs, zoals het CDA en de ChristenUnie hadden beloofd. “Ik kan me voorstellen dat studenten zich door deze maatregel bekocht voelen,” aldus Ten Broeke. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids