Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Onder het motto: Inburgeren? In Groningen doen we het samen slaan de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, het Alfa-college en het Noorderpoort de handen ineen. Op vrijdag 3 maart ondertekenden zij een convenant, waarin zij inburgering, educatie en integratie centraal stellen. Het convenant vormt de basis voor de verbinding van gemeente, onderwijs, werkgevers en andere stakeholders in de regio. Dit meldt gemeente Groningen.

Te veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning vallen tijdens het verplichte inburgeringstraject tussen wal en schip. In Groningen wordt alles op alles gezet om de regie op dit complexe vraagstuk te pakken. De vluchteling met een verblijfsvergunning staat centraal: hij is de ervaringsdeskundige, die adviseert, meedenkt en feedback geeft. Op zijn competenties, ervaring, toekomstvisie en talent worden (maatwerk)trajecten ontwikkeld. 
 
De Hanzehogeschool biedt sinds twee jaar de zogenaamde Grotiusminor aan: een intensief onderwijsprogramma voor ambitieuze vergunninghouders, die in afwachting zijn van het voorbereidend jaar of een hbo/wo-studie.
 
Alfa-college en Noorderpoort verzorgen al langer trajecten voor vergunninghouders van alfabetisering tot staatsexamen en geïntegreerde mbo-opleidingen. Binnen deze opleiding wordt het inburgeringstraject gecombineerd met een middelbare beroepsopleiding. Het slagingspercentage voor de inburgerings-en staatsexamens ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast verzorgt het Alfa-college voor hoogopgeleide vergunninghouders in samenwerking met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit een voorbereidend jaar richting een hbo of wo-studie.
 
Het nu ondertekende convenant richt zich niet alléén op onderwijs. Ook de arbeidsmarkt en de samenwerking met werkgevers komen nadrukkelijk aan bod. De vier ondertekenaars geven als grote werkgevers het goede voorbeeld en stellen niet alleen taalstages en werkervaringsplaatsen ter beschikking, maar zoeken ook contact met partners in hun omgeving voor werkplekken. Verder wordt ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund. Samen wordt naar initiatieven op het gebied van crowdfunding, coöperaties en nieuwe netwerken gekeken. Veel inburgeraars hadden in hun land van herkomst zelf al een bedrijf. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids