Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Alle tweedejaarsstudenten Verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) lopen deze week mee met ervaren wijkverpleegkundigen in de regio Amsterdam. De ruim 200 Verpleegkunde-studenten verlenen zorg bij mensen thuis in het kielzog van professionele wijkverpleegkundigen. Deze grootschalige actie is georganiseerd in samenwerking met een groot aantal thuiszorgorganisaties in en rond Amsterdam. Doel van deze week is om de verpleegkundigen in opleiding kennis te laten maken met de wijkzorg en de rol van de verpleegkundige daarin. Dit meldt HvA.

Een van de initiators van deze ‘Community Care’-week is Margriet van Iersel, docent-onderzoeker en tevens voorzitter van de curriculumcommissie bij de HvA-opleiding Verpleegkunde. De week is onderdeel van een initiatief om hbo-studenten Verpleegkunde enthousiaster te maken over de wijkverpleegkunde, nu er een tekort is aan hoger opgeleid zorgpersoneel in de wijk. En dit tekort wordt groter nu niet alleen ouderen, maar ook jongeren in een complexe zorgsituatie vaker thuis blijven wonen.

De lobby die Van Iersel samen met thuiszorgorganisaties en andere Verpleegkundedocenten voert, is erop gericht om de beeldvorming van hbo-studenten Verpleegkunde over de wijkverpleegkunde bij te stellen, en hen er meer kennis over bij te brengen. Want slechts een klein aantal van alle afgestudeerde hbo-studenten Verpleegkunde koos de afgelopen jaren voor een baan in de wijk. Het overgrote deel kiest nog altijd voor werken in het ziekenhuis.

Margriet van Iersel doet momenteel een promotie-onderzoek onder Verpleegkundestudenten naar de beeldvorming die zij over de wijkverpleegkunde hebben. Bij de start van haar onderzoek in 2014 peilde zij de beeldvorming onder 1060 Verpleegkundestudenten van 6 Nederlandse hogescholen. Daaruit bleek dat bij veel studenten een beeld heerst van de wijkverpleegkundige dat nog gestoeld is op verouderde opvattingen; dat het om saai werk gaat, zoals steunkousen aantrekken. Maar het beroep is erg veranderd; zo mag de wijkverpleegkundige tegenwoordig zelf indiceren. De wijkverpleegkundige is nu degene die de zorg regisseert en bepaalt welke behandeling de patiënt krijgt. Dat is ‘een "erkenning van deskundigheid", zoals Van Iersel zegt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids