Logo_logo_fontys

Vanaf eind april 2017 is Maike Kooijmans aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vormgeven. Het lectoraat verricht onderzoek naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma's waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen. Dit meldt Fontys Hogeschool.

De lectoraatsopdracht is gebaseerd op de visie die stelt dat de samenleving alsmaar ‘vloeibaarder’ wordt: zekerheden, vaste normen en waarden en langdurige verbintenissen lijken weg te vallen. Dit heeft invloed op relaties, gezinsvormen, beschikbaarheid van werk, de diversiteit in de samenleving, arbeid en privéleven. In allerlei opzichten levert die ‘vloeibare modernisering’ kansen, maar ook grote onzekerheden.

Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ genereert met behulp van praktijkgericht onderzoek kennis over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwelzijn. Centraal hierbij staan dilemma’s en vragen als gevolg van de vloeibare modernisering.

Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ sluit aan bij de kennis die binnen het lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ ontwikkeld wordt. Dit lectoraat verricht onderzoek vanuit de invalshoek van culturele diversiteit naar het belang van bestaande persoonlijke netwerken van (specifiek) migrantenouders versus professionele (ortho)pedagogische ondersteuning vanuit (eerste en tweedelijns) instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en wordt geleid door lector Yolanda te Poel.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids