Logo_vereniging_hogescholen_logo

Nienke Meijer, voorzitter CvB van Fontys Hogescholen en Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam zijn benoemd als lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Ook is Leendert Klaassen, voorzitter van Stenden Hogeschool, opnieuw als lid van het bestuur bekrachtigd. Dit meldt Vereniging Hogescholen. 

Mevrouw Meijer neemt per 1 januari 2017 de plaats in van vertrekkend bestuurslid de Heer Bormans. Meijer wordt benoemd voor de periode 1 januari 2017 tot 1 maart 2020.
 
De heer De Jong zal per 1 maart 2017 zijn intrede doen binnen het bestuur van de verenigde Hogescholen. Hij volgt hierin mevrouw J. De Ranitz op.
 
Per 1 maart 2017 eindigt ook de eerste zittingstermijn van de heer Klaassen. Hij zal worden herbenoemd voor de tweede termijn van 1 maart 2017 tot 1 maart 2020.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids