Logo_hanzehogeschool_logo

Hanzehogeschool Groningen gaat komend studiejaar extra investeren in onderwijs en onderzoek. De hogeschool wil daarmee gehoor geven aan de wens van het ministerie van Onderwijs om meer in te zetten op kwaliteit al voor dat hiervoor gelden uit het sociaal leenstelsel vrijkomen. De hbo-instelling moet een beroep doen op het eigen vermogen om de geplande investering te kunnen financieren. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

De Hanzehogeschool trekt een bedrag van 5, 5 miljoen euro uit voor onder meer investeringen in blended learning, modernisering van de onderwijslogistiek en scholing van docenten in 21e eeuwse vaardigheden. Ook komt er in totaal 1,5 miljoen euro extra budget voor lectoraten, docentonderzoekers en investeringen in een integraal onderzoekssysteem. Nog eens 4,4 miljoen euro wordt ingezet voor het verbeteren van de bedrijfsvoering door onder meer te investeren in informatiebeveiliging en digitalisering.

De investeringen zorgen voor een begrotingstekort van 7,8 miljoen euro. De hogeschool wil het tekort komende bedrag uit eigen zak betalen.

© Nationale Onderwijsgids