Logo_dienst_uitvoering_onderwijs__duo__logo

Bijna 68.000 personen hebben zich dit jaar aangemeld voor een lotingstudie aan een hogeschool of universiteit. Dat zijn er ongeveer 6.000 meer dan vorig jaar. Vanaf morgen, 16 juli, ontvangen kandidaten bericht of ze zijn ingeloot of niet. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de loting voor fixusstudies uitvoert, informeert kandidaten vanaf 16 juli over wie is ingeloot en wie niet. Dat meldt DUO.

Voor het aankomende studiejaar, 2015-2016, hebben zich in totaal 67.954 aankomende studenten aangemeld, voor 44.156 te verloten opleidingsplaatsen. Vorig jaar waren er ruim 62.000 aanmeldingen voor bijna 39.000 beschikbare plekken. Voor het hbo hebben zich zo’n 38.311 aankomende studenten aangemeld; voor de universiteiten 29.643. Aan de universiteiten zijn dit jaar 36 opleidingen met een loting, tegen 43 vorig jaar; het hbo telt 136 lotingstudies, vorig jaar waren dat er 99.

Op donderdag 16 juli krijgen de meeste aanstaande studenten een mail met de uitslag via het aanmeldportal Studielink. Als ze zijn ingeloot bevat de e-mail het Bewijs van Toelating. Zijn ze uitgeloot, dan ontvangen ze van DUO naast de e-mail ook een uitlotingsbrief over de post. Na de eerste lotingsronde bekijkt DUO wekelijks of er nieuwe studenten kunnen inloten. Dit kan omdat er soms plaatsen openvallen als ingelote kandidaten zich terugtrekken. De loting gaat door tot en met 15 september 2015.

Ingelote kandidaten die niet in de stad van hun eerste voorkeur zijn geplaatst, kunnen op vrijdag 17 juli vanaf 10.00 uur een verzoek tot ruilen indienen via de ruilbeurs op www.duo.nl. DUO handelt deze verzoeken op volgorde van binnenkomst af. De ruilbeurs van DUO is de enige wettelijk toegestane manier om een plaatsingsbewijs te ruilen. Ruilen is niet mogelijk bij plaatsing via decentrale selectie. De Nationale Onderwijsgids is mediapartner van DUO.

© Nationale Onderwijsgids