Astronaut André Kuipers bezoekt pabo InHolland Dordrecht

Astronaut André Kuipers gaat morgen op bezoek bij de lerarenopleiding van InHolland in Dordrecht. Daar zal hij vertellen over zijn ervaringen als astronaut en zal hij in gesprek gaan met studenten en docenten. 

Als ambassadeur van het Techniekpact bezoekt Kuipers de school om jongeren enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Hij zal vragen van de studenten beantwoorden over het vakgebied die zij speciaal voor zijn komst hebben voorbereid. De rijksoverheid sloot het Techniekpact met het onderwijs, bedrijfsleven en organisaties in de hoop de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Zo moet het tekort aan technisch personeel teruggedrongen worden.

Tijdens de Impulsdag 2013 voor het bèta-technisch onderwijs konden deelnemers een schoolbezoek van de Nederlandse astronaut 'winnen.' Pabodocente Erica Stedenburg van InHolland Dordrecht gaf het winnende antwoord op de vraag waarom Kuipers een bezoek zou moeten brengen aan haar opleiding: “Omdat de opleiding Leraar Basisonderwijs al jaren meer meisjes telt dan jongens, is vandaag de dag op het basisonderwijs nog onvoldoende interesse en aandacht voor techniek. Een gastcollege van André Kuipers kan toekomstige meesters en juffen motiveren om met het vak aan de slag te gaan.”

© Nationale Onderwijsgids