Coachen onderwijs

Het belang van de coachende docent is nu misschien wel groter dan ooit. Juist nu er steeds meer leerlingen zijn die een duwtje in de juiste richting nodig hebben, is het van belang dat je de rol van de coachende docent goed helder hebt, Ben je benieuwd naar meer informatie over coaching en hoe jij dit kan toepassen op de leerlingen in jouw klas? Je leest het in deze blog!

Een training coachen in het onderwijs is populair. Steeds meer scholen zijn op zoek naar slimme en creatieve manieren om hun leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. En veel scholen hebben hier al schitterende methodes voor ontwikkeld! Graag delen we met jullie de inzichten op het gebied van coachend begeleiden.  
 

Inzichten

Wat zijn die inzichten? In het kort: het belang van autonomie, competentie en verbondenheid, die samen bijdragen aan een optimale ontwikkeling. Dit betekent dat schoolbreed meer vanuit een coachende benadering gewerkt moet worden, waarbij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid bij de leerling blijft.  
 

Begeleiden van leerlingen

Hoe begeleid je leerlingen op een coachende manier? Om de inzichten te structureren, maken we gebruik van de drie basisbehoeften die hierboven zijn benoemd. Volgens de door hen opgestelde zelfdeterminatietheorie zijn dit de 3 kernelementen die het optimaal functioneren, welbevinden en de groei van een persoon toestaan. Het is daarmee het ideale kader om de best practices van de geïnterviewde scholen te delen. 
 

De coach

De rol van de begeleider verandert dus in die van een coach. Coachend begeleiden betekent een gelijkwaardige relatie, waarbij de leerling zelf met een hulpvraag aanklopt. Als coach zorg je ervoor dat de progressie of ontwikkeling gemeten wordt en inzichtelijk is voor de leerling. Als er een verschil is tussen de realiteit en het doel, is het belangrijk om helder de consequenties te communiceren. Hierdoor ontstaat urgentie en kan de leerling zelf met een plan komen. Hierbij is het van essentieel belang dat dit door de leerling zelf geformuleerd wordt. Wanneer de begeleider te veel gaat trekken of sturen, verdwijnt de autonomie en daarmee de intrinsieke motivatie van de leerling. 
 
Als coach vraag je bijvoorbeeld: hoe denk je het doel te kunnen gaan halen? Zo blijft het verhaal en de verantwoordelijkheid bij de leerling. Ook in leerlingbesprekingen en driehoeksgesprekken doet de coach een stapje terug. Meerdere scholen gaven aan hier al mee te experimenteren en met veel succes! Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met digitale systemen en portfolio’s die de voortgang van de leerling verbeelden. Deze worden opgesteld met behulp van de vakdocenten, besproken met een mentor of coach en daarna, samen met een ontwikkelplan, zelfstandig gepresenteerd aan de ouders. Het initiatief ligt volledig bij de leerling, met ondersteuning van de betrokkenen. Een prachtig voorbeeld van een coachende aanpak! 
 
Wil je meer weten over coachen in het onderwijs? Klik hier voor meer trainingen voor het onderwijs