Schoolpersoneel

Na jaren van stijging stabiliseert momenteel het aantal vacatures in het primair onderwijs. Binnen het voortgezet (vo)- en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is die groei in vacatures met name zichtbaar in specifieke vakken. De verwachting is evenwel dat het tekort aan vakmensen voor de klas in de komende jaren gaat groeien. En hoewel veel ogen gericht zijn op de overheid, is het voor werkgevers in het onderwijs ook belangrijk om te komen met creatieve oplossingen. 

Dat de nieuwe aanwas van leerkrachten binnen het onderwijs momenteel achterblijft bij de verwachting of hoop, dat is een gegeven. Het wil echter niet zeggen dat onderwijsinstellingen helemaal machteloos staan. Met 3 oplossingen kan al op korte termijn het groeiende lerarentekort een halt worden toegeroepen.

Investeren in ondersteunde taken

Extra handen in de klas, dat is waar behoefte aan is. Dan hebben we het niet altijd over de leerkracht, maar ook over de ondersteunende taken die uitgevoerd dienen te worden. Waar dit steeds vaker op het bordje van de leerkracht terechtkomt, is juist behoefte aan een gepassioneerde kracht; iemand die de leerkracht kan ontlasten. We hebben het dan bijvoorbeeld over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking. Zij kunnen een nuttige en functionele rol vervullen binnen de school, zonder dat je daar als onderwijsinstelling geld op moet toeleggen.

Hoe zit dat precies? Onderwijsinstellingen in Flevoland komen bij het aanstellen van een persoon met afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking voor loonkostensubsidie. Daarmee groeien de kansen voor onderwijsinstellingen voor het aannemen van nieuw personeel. 

Kiezen voor zij-instromers

Vakmensen vanuit het bedrijfsleven zijn met name binnen het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs meer dan gewenst. Zij kunnen hun kennis uit de praktijk delen met de werknemers van de toekomst. En hier is animo voor, want steeds meer mensen maken vanuit het bedrijfsleven de overstap naar het onderwijs. Dat vereist mogelijk een nieuwe zienswijze en visie, maar deze is niet per definitie in strijd met het toekomstbeeld aangaande het onderwijs. Sterker nog: praktijk en theorie is een perfecte fit.

Zij-instromers komen daarbij binnen via een leerwerktraject, waarin werken en (bij)scholing tegelijk worden aangeboden. Voor onderwijsinstellingen de ideale stap, waar zij direct beschikken over gemotiveerd en praktijkgericht personeel.

Duurzaam behoud bestaande vakkrachten

De uitstroom van leerkrachten in het onderwijs is eveneens een aanwezig probleem. Het vereist een investering van de onderwijsinstelling in het bestaande personeel. Hoe zorg je daarvoor?

  • Het bieden van passende en actieve begeleiding voor startende leerkrachten
  • Tijdig anticiperen op signalen vanuit het team met leerkrachten (werkdruk, stress)
  • Ervaren leerkrachten langer binden middels aantrekkelijke voorwaarden

Het groeiend aantal vacatures in het onderwijs, op verschillende niveaus, vraagt om een adequate aanpak voor de komende jaren. De bal ligt bij zowel de overheid als onderwijsinstellingen zelf. Creatief denken richting een duurzame oplossing om goed onderwijs te kunnen blijven bieden.