Professionele vertaling

Het is natuurlijk handig wanneer je zelf of een collega een document kan vertalen, maar wie controleert in dat geval de kwaliteit? Met name bij belangrijke juridische documenten kan het kleinste foutje al grote gevolgen hebben. Met een controle door een professioneel native vertaler heb je pas echt controle over kwaliteit! 

Wie een vreemde taal op redelijk niveau beheerst kiest er vaak voor om een vertaling zelf uit te voeren. Veel Nederlanders beheersen bijvoorbeeld de Engelse taal redelijk goed. Met behulp van gratis online vertaaltools, zoals Google Translate en Deepl, kan men een heel eind komen als het gaat om het vertalen van documenten. Gaat het om informele documenten of persoonlijke correspondentie, dan is het begrijpelijk dat men liever geen kosten maakt voor het inschakelen van een professioneel vertaler.  
 
Dezelfde benadering of werkwijze wordt echter ook vaak toegepast voor het vertalen van formele en belangrijke documenten. In dat geval kan een klein foutje of miscommunicatie grote gevolgen hebben. Wie desondanks de vertaling graag zelf wil uitvoeren, maar wél verzekerd wil zijn van kwaliteit, kan zijn of haar vertaling professioneel laten controleren door een native vertaler.  
 

Miscommunicatie en onprofessionele fouten

Niemand wil natuurlijk een slechte vertaling en wie de betreffende doeltaal onvoldoende beheerst, zal  sneller een professioneel native vertaler of vertaalbureau inschakelen. Wie daarentegen genoeg vertrouwd is met een vreemde taal en een vertaling daarom zelf uitvoert, kan helaas nog steeds cruciale fouten maken zonder dit te weten. Denk aan:
  • Fouten in de spelling en grammatica;
  • Verkeerd gebruik van (culturele) context;
  • Beperkte kennis omtrent vakjargon.
 
Hoogwaardige spelling en grammatica zijn natuurlijk belangrijk voor de professionaliteit van een document. Voor bedrijven kan dit zelfs het verschil maken of hun offerte uiteindelijk leidt tot een overeenkomst. Een offerte of schriftelijke correspondentie vol spelfouten schrikt een potentiële klant namelijk af. Spellingsfouten kan de schrijver er vaak nog zelf uithalen, maar hoe zit dat met culturele context? 
 
Een bepaalde zin of woord kan spelling technisch correct zijn, maar toch de verkeerde boodschap of ‘tone of voice’ uitdragen. Dit soort fouten zijn veel moeilijker om zelf te ontdekken. De gevolgen van dergelijke fouten kunnen echter verstrekkend zijn en vooral voor miscommunicatie zorgen. Zo kan het zelfs zijn dat je via een zakelijke e-mail onbedoeld onbeschoft overkomt of zelfs de ontvanger beledigt. 
 
In het geval van juridische documenten kan dit voor problemen zorgen, zoals bij het aanvragen van vergunningen of het afhandelen van een scheiding of erfenis. 
 
Ook beperkte kennis omtrent vakjargon kan voor iemand die een doeltaal goed beheerst toch een probleem vormen. 
 

De voordelen van een professionele controle

Om alle bovengenoemde problemen te voorkomen, is het sterk aan te raden om te investeren in een professionele revisor. Dit is bij voorkeur een vertaler die de betreffende doeltaal op moedertaalniveau beheerst, ook wel een native vertaler genoemd. 
 
Hij of zij kan jouw document controleren op de volgende zaken;
  • Correct gebruik van spelling en grammatica;
  • Correct gebruik van (culturele) context;
  • Correct gebruik van vakjargon;
  • Advies omtrent culturele gebruiken of lokale wetgeving.
 
Via het online vertaalplatform Fairlingo ontvang je binnen 30 seconden al een offerte voor een professionele revisie. Het te controleren document kun je eenvoudig en veilig uploaden, waarna de juiste native vertaler direct met de revisie aan de slag gaat. Na een kritische controle en eventuele aanpassingen, ontvang je het document weer snel retour.  
 
Ook wanneer je een vertaling helemaal door een native vertaler wil laten uitvoeren, zorgen wij er altijd voor dat een extra revisor de vertaling nog eens controleert. Dankzij onze ISO certificering is ons vertaalwerk dan ook pas klaar als jij helemaal tevreden bent!