Effectief communiceren op school

Op de juiste manier met elkaar communiceren is van essentieel belang, merken we ook dagelijks in het onderwijs. Communicatie tussen collega´s onderling, richting de ouders en op het moment dat je collectief of persoonlijk lesgeeft aan je leerlingen. Een gebrek aan communicatie leidt al snel tot problemen op één of meerdere niveaus. Hoe communiceren we effectief met elkaar, en welke rol spelen onze zintuigen en gedachten in dat proces?  

Effectief communiceren in teamverband

Ben je jezelf bewust van het eigen communicatiegedrag? Dit gaat zowel over verbaal als non-verbaal gedrag dat je vertoont tijdens een gesprek. En hoe zit dat met het luisterend vermogen? Weet je communicatie op de juiste manier om te zetten in gedrag. In teamverband is dit erg belangrijk. Eigenlijk kan er pas effectief gecommuniceerd worden als alle ruis wordt weggenomen. 

Zeker in een grotere organisatie, zoals binnen het onderwijs, speelt effectieve communicatie een centrale rol. Hoe kom je in je communicatie over op de klas, en hoe zit dat met je duo-partner of collega?

Is effectieve communicatie te leren? Ja, wel degelijk. In eigen land zijn er diverse methodieken om jezelf communicatief te ontwikkelen. Eén van deze methoden is NLP. Dit staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Deze methodiek richt zich op het achterhalen van ons handelen en de manier waarop we met elkaar communiceren. Het proces van communicatie is te beïnvloeden, en dat geeft ruimte om ons eigen gedrag in positieve zin te veranderen.

Zintuigen, gedachten en gevoelens

Dit zijn de drie elementen die volgens de NLP-methodiek een grote rol spelen in het al dan niet behalen van succes. Welk gedrag leidt tot succes, welke gedachtegang maakt ons creatiever en welke factoren zorgen ervoor dat we worden afgeremd? 

Volgens de leer van NLP communiceert de mens volgens een voorkeurs communicatiemodel. Mensen kunnen visueelauditief of kinesthetisch ingesteld zijn. Wanneer we bij de gesprekspartner weten te achterhalen welk voorkeursmodel hij of zij hanteert, dan kunnen we hier op inspelen door onze manier van communiceren hierop af te stemmen.

Tijdens de cursussen op de NLP Academie leer je bewust om te gaan met je communicatie. Wat voor voorkeursmodel heb je zelf, hoe kun je dit bij andere personen ontdekken? En hoe kun je volgens andere voorkeursmodellen communiceren? Zo kan je direct aan de slag om je onbewuste communicatie om te zetten in een vorm van communiceren waarin je heel bewust bezig bent met je gesprekspartner.     

Waar is ons gedrag op gebaseerd? 

Gedrag is gebaseerd op zintuigelijke impulsen voortkomend uit onder meer beeld, geluid, interne/externe dialogen en geur. Ieder persoon filtert de informatie die hij of zij ontvangt op een eigen manier. We generaliseren momenten, vervormen onze herinnering of laten informatie onbewust weg. Ook binnen het onderwijs zien we deze componenten veelvuldig terugkomen, in positieve en negatieve zin. NLP zorgt voor meer bewustzijn en herkenning van ons eigen gedrag en de manier waarop wordt gecommuniceerd met collega’s, ouders en leerlingen. Dit met als doel om communicatie een impuls te geven, en zodoende meer succesvol te maken op meerdere niveaus.

De mens is verantwoordelijk voor het eigen wereldbeeld. Hoe zorgen we ervoor dat zintuigen en gevoelens op een andere manier worden geïnterpreteerd? Veel bijzondere menselijke vermogens zijn over te nemen, en dragen bij aan een effectieve vorm van communicatie. Dit maakt effectief communiceren leerbaar. Je ontdekt hoe andere mensen denken, leert jezelf kennen en je kan vanuit deze basis werken aan persoonlijke ontwikkeling.