Nationale Onderwijsgids

College voor Toetsen en Examens

College voor Toetsen en Examens
Muntstraat 7
3512 ET Utrecht

Postbus 315
3500 AH Utrecht
Telefoon:
030 - 28 40 700
Website:
http://www.cvte.nl
E-mail:
info@cvte.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/hetcvte/
Twitter:
http://www.twitter.com/hetcvte

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE voert deze opdracht uit samen met docenten en ketenpartners.

Promotie video

https://www.youtube.com/user/CollegevoorExamens

NOG Locatie